STC připravuje projekt založený na nejnovějších poznatcích v oblasti umělé inteligence, který napomůže ověřit pravost cenin a dalších výrobků. Hlavním cílem projektu je ochrana značky výrobců a ochrana spotřebitele, který bude mít stoprocentní jistotu, že ceninu nebo výrobek, který si zakoupil není falzifikát.

Konkrétně pracujeme na implementaci řešení, které bude schopno na základě analýzy postavené na technologiích hlubokých neuronových sítí vyhodnocovat kvalitu našich polygrafických výrobků. Obrovskou výhodou tohoto řešení je schopnost se učit. Nejde o napevno nastavené parametry, co má který výrobek obsahovat a jak má vypadat, ale o to, že se neuronová síť naučí, jak vypadá správný doklad, jak vypadají chyby a pak již sama rozhoduje. Zároveň je možné síť cvičit i v průběhu, tedy ji „dotrénovat“ třeba na nový typ chyby ve výrobě. Tento projekt má za cíl vyhodnotit možnosti této technologie v našem STC prostředí a v případě jeho úspěšné implementace máme spoustu plánu, co by s takovouto technologií šlo všechno realizovat.