Digitální služby STC se odráží v její nové vizuální identitě

Digitální služby STC se odráží v její nové vizuální identitě

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nezajišťuje jen ceninovou polygrafii, ale také digitální služby. A právě tento posun se STC společně se studiem 20YY Designers snažila promítnout do nové značky tiskárny, která ctí tradici, ale zároveň promlouvá současným výtvarným jazykem vhodným do digitálního prostředí. Vítězný návrh, který uspěl v designérské soutěži organizace Czechdesign je důstojný, ale odvážný.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN (STC), státní podnik je spjat se zrodem samostatného československého státu a potřeby vlastních národních bankovek. Letos je tomu už 95 let a od té doby došlo k výraznému posunu společnosti, která se již nezabývá pouze tiskem bankovek, osobních dokladů, cenných papírů, ostatních cenin a státních dokumentů.

„Dnes kromě jiného zajišťujeme digitální služby spojené s ceninovou polygrafickou výrobou, a to v případě digitálních tachografů a stíracích losů. Čistě digitální službou, kterou zajišťujeme, je Track&Trace – sledování tabákových výrobků. Věnujeme se řadě rozvojových projektů, mezi nejatraktivnější patří eDokladovka, mobilní aplikace pro digitální dvojčata osobních dokladů. Je zřejmé, že STC prošla v posledních letech řadou změn reagujících na současné trendy v poskytování digitálních služeb, a právě v těch vidíme svou budoucnost. Tyto změny vyžadují také zásadní posun ve vizuální identitě společnosti a proto jsme oslovili Czechdesing, který má v tomto směru bohaté zkušenosti,“ zdůvodňuje změnu PhDr. Radek Muška, obchodní a marketingový ředitel STC.

Dosavadní logo STC vzniklo v 90. letech 20. století. Jeho podoba vychází ze sádrového odlitku sochy hlavy Republiky z roku 1928, která se od začátku nachází na budově sídla společnosti v Růžové ulici v Praze. Symbol se mnohokrát objevoval také na dnes již historických bankovkách. Logo a vizuální styl za celou dobu existence STC neprošly žádnou výraznější a komplexnější změnou. Přáním bylo vytvořit nadčasové logo, které bude reflektovat veškeré aktivity Státní tiskárny cenin s úctou k tradici a dlouhé historii firmy a zároveň bude pozitivně vnímáno jak současnou, tak i budoucí generací.

„Uvědomovali jsme si, že naše prezentace neodpovídá modernímu podniku a vyvolává pocit nesrozumitelnosti a zastaralosti instituce. Co nás především přesvědčilo pro změnu firemní identity je nově nastavená strategie společnosti, ve které se zaměřujeme na přesně definované cíle v několika oblastech a tuto strategii jsme chtěli otisknout do nového vizuálního stylu. Jedním z cílů naší strategie je, že chceme být vnímáni jako moderní firma, která kromě tradiční ceninové polygrafie poskytuje a dál rozvíjí digitální služby, což si málokdo uvědomuje, když se vysloví Státní tiskárna cenin. Chceme se prezentovat jako moderní firma, spolehlivý obchodní partner a v neposlední řadě jako atraktivní zaměstnavatel. Doufáme, že se nám to s 20YY Designers podaří,“ komentuje Tomáš Hebelka, generální ředitel STC.

Vítězný návrh od studia 20YY Designers navazuje na používaný symbol hlavy Republiky, ale celkově mluví současným výtvarným jazykem.

„Po 95 letech hlava dívky zůstává symbolem STC a výchozím bodem její nové vizuální identity. Propojení nových technologií, digitálních služeb a výroby cenin vyžaduje výrazný, současný a zároveň tradici respektující vizuální jazyk. Nová stylizace hlavy dívky jako rastr bodů v úplném jádru vychází z původního historického zaměření STC: tradice vysokého tiskařského řemesla – tiskového bodu. Transformaci, kterou podnik prošel do dnešních dnů přeneseně reprezentuje digitální bod – pixel. Bod jako elektronické sdělení, nebo kapka barvy,“ vysvětluje přístup Adam Macháček ze studia 20YY Designers.

Systém pracuje s rodinou písem současného (dosud nepublikovaného) grotesku Clin od Heavyweight Type.

„Návrh jednoznačně vynikl mezi ostatními soutěžními koncepty, je důstojný, ale nepostrádá odvahu. V oblasti výtvarného zpracování je velmi nápaditý, což dokazuje linkování, rastrování nebo práce s tiskařským bodem. Autorům se povedlo vyhnout se zažitým grafickým postupům,“ komentuje Jana Vinšová z organizace Czechdesign.

Implementace nového vizuálního stylu bude zahájena bezprostředně po úvodním představení nové firemní identity zaměstnancům STC a veřejnosti. Implementace bude probíhat průběžně jak v oblasti interních, tak externích nástrojů pro komunikaci firmy. Týká se standardních firemních merkantilií, webové prezentace, e-shopu a dalších. Předpokládaný termín dokončení implementace je do půl roku od úvodního představení s cílem se jednotně vizuálně prezentovat směrem k veřejnosti, ale i uvnitř firmy.

O výherci soutěže 20YY Designers
Studio 20YY Designers založili Sébastien Bohner, Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček v roce 2011. Působí v Lausanne, v Praze a v San Franciscu a zabývá se různými aspekty grafického designu – navrhováním vizuálních identit, knih, výstavních katalogů, periodik, ilustrací a písem, ale také iniciováním výstav, publikací a pedagogickou činností. Mimo STC navrhli také vizuální styl pro Akademii výtvarných umění v Praze, Muzeum literatury, časopis Art Antiques, noviny městské části Praha 7 – Hobulet. Pracovali na různých výstupech pro výtvarnou a kulturní sféru, například pro Národní galerii v Praze, Galerii Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, California College of the Arts, Théâtre de Vevey a dalších. Jejich práce byla oceněna řadou cen včetně Nejkrásnější české knihy roku, Bienále Brno a Czech Grand Design a je zastoupena ve sbírkách institucí Museum für Gestaltung Zürich, Los Angeles County Museum of Arts (LACMA), Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Moravské galerie v Brně.

O organizátorovi soutěže na novou vizuální identitu CZECHDESIGN
Czechdesign je profesionální zastřešující organizace, jež se stará o rozvoj designu a architektury v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v profesních soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak spolupracovat s designéry, a je předním pořadatelem designérských a architektonických soutěží.

O soutěži na nový vizuální styl STC
Designérská soutěž byla vyhlášena jako uzavřená, dvoufázová a neanonymní. Do soutěže bylo vyzváno 5 účastníků na základě projeveného zájmu a odborného posouzení portfolií a referencí. O vítězi rozhodla porota složená z externích odborníků a zástupců STC. Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Odkazy pro novináře
https://stc.cz/
http://www.20yydesigners.com/
https://www.czechdesign.cz/

Kontakt pro média za STC
Mgr. Libuše Pavlíková
vedoucí marketingového útvaru
pavlikova.libuse@stc.cz
+420 731 139 188