6 let od digitalizace a rozvolnění místní příslušnosti v agendě řidičů

Zažádat si o nový řidičský průkaz nebo digitální tachograf je nyní mnohem jednodušší než tomu bylo před 6 lety.

Dnes, 01. 07. 2024,  je tomu již 6 let, kdy nemusíme k žádosti o řidičský průkaz nebo kartu do digitálního tachografu dokládat papírovou průkazovou fotografii. Pro žádost jsou využívány fotografie, popř. podpis z centrálních evidencí, nebo jsou pořizovány přímo na úřadu při podání žádosti. Od července 2018 rovněž došlo k rozvolnění místní příslušnosti, což znamená, že si o tyto doklady můžeme žádat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností v ČR a nejsme již vázáni příslušností podle místa trvalého pobytu. Při elektronickém podání žádosti o řidičský průkaz si pak můžeme zvolit, na kterém úřadu si doklad vyzvedneme. STC za tuto dobu vyrobila cca 4,8 mil. řidičských průkazů a 375 tis. karet digitálního tachografu.

Projekt realizovalo Ministerstvo dopravy v úzké spolupráci s CENDIS s. p., STC s. p. a ICZ a. s.