Koho hledáme? Rádi bychom přivítali kolegu, který se při realizaci interních auditů řídí vysokým etickým standardem a díky svému profesionálnímu vystupování ho auditovaní vedoucí vnímají jako partnera, který jim pomůže zlepšit činnosti a řízení útvaru.

INTERNÍ AUDITOR (m/ž)

Popis pracovní náplně:

 • Vykonává nezávislou a objektivní ujišťovací činnost formou provádění interních auditů v organizaci.
 • Podílí se zpracováním podkladů na poradenské a konzultační činnosti v rámci organizace v oblasti vnitropodnikových procesů a vnitřním řídicím a kontrolním systému.
 • Provádí hloubková šetření zaměřená na identifikaci úspor, maximalizaci výnosů, soulad s příslušnou legislativou a eliminaci podvodného jednání v organizaci.
 • Předkládá doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 • Prověřuje přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
 • Identifikuje a hodnotí závažná rizika v organizaci.
 • Vede a aktualizuje systém sledování a přijímání nápravných opatření z jednotlivých auditů a reauditů.
 • Při výkonu činnost se řídí Statutem útvaru interního auditu, mezinárodně uznávanými standardy a Etickým kodexem interních auditorů.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického nebo právního zaměření.
 • Osvědčení o absolvování školení interní auditor výhodou.
 • Orientace v ekonomice příspěvkových organizací výhodou.
 • Uvítáme zkušenost s auditem veřejných zakázek nebo auditu účetnictví.
 • Praxe v oboru 2 roky.

Osobnostní předpoklady:

 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
 • Výborné organizační schopnosti.
 • Schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost.

A co Vám za to nabídneme my?

 • Pružnou pracovní dobu; pracoviště v centru Prahy (Růžová 943/6, Praha 1).
 • Nástup možný ihned nebo dle dohody.
 • 5 týdnů dovolené (5 dní nad rámec zákoníku práce).
 • Až 3 dny placeného volna (tzv. bridge days).
 • Příspěvek na životní investiční pojištění.
 • Příspěvek na penzijní spoření.
 • Občasný home-office.
 • Dotované jazykové vzdělávání v rámci pracovní doby.
 • Čerpání příspěvků z Fondu kulturních a sociálních služeb prostřednictví systému Cafeterie.
 • Možnost Multisport karty a ActivePass pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.
 • Dotované stravování přímo na pracovišti a firemní kantýnu.
 • Odměnu za odpracované roky (za každých 5 let).
 • Odměnu při životním jubileu.
 • Odměnu při odchodu do řádného starobního důchodu.
 • Ubytování v podnikovém bytovém domě v centru Prahy.
 • Pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli.
 • Možnost pobytu v našich rekreačních zařízeních a hotelích/lázeňských domech VOLAREZA za zvýhodněných podmínek.
 • Zvýhodněné produkty bankovních a pojišťovacích společností.
 • Využití klubu „Konírna“ k soukromým akcím.
 • Možnost zakoupení vybraných produktů STC za zvýhodněných podmínek.

Výhradně kvůli plynulosti inzertního textu je popis pracovní nabídky psán v jednom rodě. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik tím neupřednostňuje žádného kandidáta nebo kandidátku. Všechna došlá CV budou posuzována z hlediska kvalifikačních požadavků, a nikoliv na základě jakéhokoliv jiného hlediska, které by mohlo být považováno za diskriminační.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik si vyhrazuje právo zrušit, přerušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

ZASLAT ŽIVOTOPIS
2021-09-06T08:31:56+02:00