O VÝSTAVĚ „90 LET SE STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN“

Vedle stého výročí vzniku samostatného československého státu a konstituování vlastní národní měny patří k historickým mezníkům také založení národní tiskárny bankovek a cenin, od něhož tento rok uplyne 90 let. V souvislosti s tímto významných výročím Státní tiskárna cenin připravuje neopakovatelnou výstavu nazvanou „90 let se Státní tiskárnou cenin“. Široké veřejnosti se nabízí jedinečná příležitost nahlédnout do světa historie, vývoje a výroby českého oběživa, akcií, dluhopisů, osobních dokladů a dalších cenin.

Výstava je průřezem historií až po současnost, ve které se odráží historický, politický a kulturní vývoj České republiky. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit se zajímavými exponáty z období první republiky, například první vlastní bankovky od výrazných výtvarných umělců té doby (Švabinský, Mucha, Mudruňka a mnoho dalších). Nebude chybět bankovka z nejslavnějšího období tiskárny (1000 Kč s portrétem Palackého podle návrhu Švabinského), která získala ocenění na mezinárodní výstavě v Paříži. Pozoruhodné je srovnání originálních ryteckých rozkreseb tisícikorunové bankovky podle návrhu Švabinského, od našich nejlepších rytců té doby, Karla Wolfa a Bohumila Heinze.

Výstava neopomine ani válečné období (protektorátní oběživo, jediná poštovní známka tištěná v naší tiskárně, peněžní poukázky pro koncentrační tábor v Terezíně a bankovky pro slovenský stát autora Aurela Kajlicha). Následují 50.-60. léta nesvobody, před a porevoluční období až po současnost (např. autoři Svolinský, Medvecká, Hruška, Lukavský, Brunovský, Kulhánek). Návštěvníci se seznámí s postupy zrodu současné bankovky od čistého papíru, stádia návrhu, ryteckého zpracování po detaily výroby. Unikátními exponáty jsou originální návrhy a rytiny bankovek, ať už vydaných do oběhu nebo navždy skryté v trezorech Státní tiskárny cenin. Raritou je bezesporu funkční gilošírovací stroj, který zapůjčila kromě mnoho dalších zajímavých exponátů Česká národní banka.

Vedle bankovek Strahovský klášter v prostorách zimního refektáře (celkem na 160 m2 s téměř 40 výstavními panely) představí další produkty Státní tiskárny cenin, které provázejí nás všechny celým životem. Ať už to jsou akcie, dluhopisy a další ceniny nebo osobní doklady, na kterých je zřetelný rozmach v designu, technologických postupech, trendech zpracování, kombinaci ochranných prvků a personalizaci.

V interaktivní části výstavy se veřejnost mimo jiné poprvé seznámí s demoverzí nových občanských průkazů s čipem, které budou plošně vydávané od 1. července 2018 Ministerstvem vnitra. Návštěvníci nahlédnou do nitra plastové karty a budou si moci sami vyzkoušet a ověřit funkcionalitu implementovaného čipu.

Věříme, že jak odborná, tak široká veřejnost si na výroční výstavě „90 let se Státní tiskárnou cenin“ najde téma, které je zaujme z osobního nebo profesního hlediska a využije tak neopakovatelnou příležitost exkurzu do světa historie vývoje a výroby českého oběživa, akcií, dluhopisů, osobních dokladů a dalších cenin.

OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

Výstava je otevřená pro veřejnost v termínu 6. dubna – 31. května 2018.

Každý den 9:30 – 11:30 hod.12:00 – 17:00 hod.

Vstup Cena
 Základní  120 CZK
 Snížené*  60 CZK
 Rodinné  200 CZK (Rodiče + děti do 15 let)
 Skupinové**  20 CZK

*Platí pro děti 6 – 15 let; držitele platných mezinárodních studentských a učitelských průkazů ISIC, IYTC, EURO 26, ITIC; seniory nad 65 let věku a po předchozím ohlášení pro skupiny dospělých nad 20 osob.

**Platí pro školní a seniorské skupiny nad 20 osob po předchozím ohlášení.

Vstup zdarma:
Děti do šesti let věku; držitelé průkazu ZTP, ZTP/P; členové řádů a kongregací;držitelé novinářského průkazu; držitelé platných průkazu ICOM, ICOMOS, UHS; držitelé průkazu Asociace výtvarných pedagogů; držitelé volných vstupenek Strahovské obrazárny; doprovod školních skupin za těchto podmínek: skupinu tvoří minimálně 10 dětí v doprovodu maximálně 2 dospělých osob.

Upozornění:
Vstupenku na výstavu „90 let se Státní tiskárnou cenin“ můžete využít pro vstup do Strahovské obrazárny. Neplatí pro vstup do Strahovské knihovny! Prohlídka celé expozice je bez průvodce (kromě plánovaných komentovaných prohlídek), prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu, tj. v 11:00 a 16:30 hodin.

JAK SE NA VÝSTAVU DOSTANETE

Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 – Hradčany
Česká republika

GPS: 50.0866500N, 14.3888939E

Veřejná doprava:
Z centra města:  tramvaj č. 22 (stanice Pohořelec).
Plánujete-li cestu městskou hromadnou dopravou, můžete použít informací Dopravního podniku hl. m. Prahy nebo na tel. 296 19 18 17.

Autobus:
V ulici Dlabačov, krátkodobé zaparkování na 10 minut (po – ne 8-22 hod. s poplatkem 50 CZK/10 min).
V Keplerově ulici v blízkosti zastávky Brusnice (bez provozní doby a poplatku).
Zastávky slouží pouze pro výstup a nástup návštěvníků.

Auto:
Parkování pouze vně areálu. Nejbližší placené parkoviště je na náměstí Pohořelec.
Vjezd do areálu je pouze na zvláštní povolení vlastníka. Vjezd je zabezpečen sloupkem.

Do areálu je zakázán vjezd vozidlům segway!

Záštitu poskytli:

Mediální partner:

Partneři:

Art Mozaika Slovenský Inštitút Policie ČR FIDES Securitas

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt