V České republice, v 21. století, stále není možné využívat mobilní osobní doklady, jak je to již zcela běžné v zahraničí, například ve Finsku, Kosovu, Velké Británii, USA nebo Austrálii. Mobilní doklady jsou na vzestupu a stávají se běžnou praxí při identifikaci občanů a ověřování jejich způsobilosti. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nabízí řešení odpovídající současným trendům v oblasti digitalizace identifikačních dokladů.

eDokladovka je mobilní aplikace, kterou by si uživatel mohl instalovat do svého mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Do aplikace eDokladovka by bylo možné nahrávat jednotlivé identifikační doklady, které občanům vydává stát. V první fázi je uvažováno o občanském průkazu, v budoucnu bude možné do eDokladovky importovat další doklady, které jsou vydávány/personalizovány STC nebo jinými subjekty.

Digitální doklady do eDokladovky by bylo možné kdykoliv přidávat a také odstraňovat. Je nutné zdůraznit, že eDokladovka nebude nahrazovat fyzické doklady v podobě plastových karet, či jiných formátů a materiálů. Digitální doklady uložené v eDokladovce by byly digitálními dvojčaty těchto fyzických osobních dokladů. Doklady uložené v eDokladovce bude možné kontrolovat (číst) pomocí jedné kontrolní aplikace určené pro kontrolní orgány zařízeními, kterými jsou kontrolující osoby vybaveny. Kontrolní aplikace komunikuje s aplikací eDokladovka pomocí rozhraní Bluetooth a bezpečným způsobem kontroluje integritu a pravost údajů/dokladu. Ověření dokladu bude fungovat i v offline režimu mobilního zařízení. Uživatel, občan si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole. Doklad přečtený z aplikace eDokladovka se kontrolnímu orgánu zobrazí v kontrolní aplikaci, která dále umožňuje například další on-line lustraci dokladu v registrech.

Hlavní výhody řešení:

 • bezesporu uživatelská přívětivost celého řešení,
 • Vaše osobní doklady budou uloženy ve Vašem mobilním zařízení,
 • máte přístup k dokladům z jedné mobilní aplikace,
 • významně se eliminuje možnost ztráty fyzických dokladů, které můžete mít uloženy v bezpečí domova, zatímco cestujete do práce nebo za zábavou,
 • ztratíte-li mobilní zařízení, zase si v novém nainstalujete aplikaci eDokladovka a aktivujete si jednotlivé doklady,
 • v neposlední řadě se sníží i počet zneužití osobních dokladů, díky přihlašování se k těmto dokladům za pomoci PIN nebo biometrických údajů,
 • používání mobilních dokladů má dopad do úsporu času na úřadech, které se nebudou muset zabývat agendou ztráty osobních dokladů a zároveň budou moci využívat předepisování formulářů automatickým vyčtením dat z mobilního dokladu.

Aplikace eDokladovka by mohla nabídnout dále i elektronickou autentizaci občana ke sdíleným službám státu, obdobně, jako je to možné činit již dnes prostřednictvím elektronického občanského průkazu. Autentizační prostředek je tedy ekvivalentem autentizační funkce kontaktního elektronického čipu eOP. Bylo by tedy možné přihlásit se pomocí eDokladovky k Portálu občana, přičemž úroveň autentizace bude vždy odpovídat nejvyšší úrovni zabezpečení jednotlivých dokladů uložených v eDokladovce. V závislosti na použitém mobilním zařízení je možné implementovat bezpečné úložiště s nejvyšší úrovní zabezpečení v souladu s Nařízením eIDAS, tj. úroveň vysoká. Tímto by se eDokladovka stala efektivním klíčem k Portálu občana a doplnila by mozaiku eGoverment projektů v ČR.

Aplikace by byla dostupná prakticky pro všechny současné telefony (Android i iOS). Primárně se jedná o mobilní aplikaci, ale může být vyvinuta i pro standardní PC platformu. Bezpečnost uložení dat a způsob výměny dat mezi aplikací držitele a ověřovatele je postavena na celosvětově uznávané, interoperabilní normě ISO 18013/5. Aplikace má aktivní ochranu proti reverznímu inženýrství a počítá i s ochranou uživatelů proti hackerským útokům.

Technologické okénko:

 • aplikace bude dostupná prakticky pro všechny současné telefony (Android i iOS),
 • výměna dat proběhne nejprve načtením QR a následně pomocí bluetooth přenosu,
 • ověření dokladu bude fungovat i v offline režimu,
 • uživatel si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole,
 • bezpečnost uložení dat a způsob výměny dat mezi aplikací držitele a ověřovatele je postavena na celosvětově uznávané, interoperabilní normě ISO 18013/5,
 • aplikace má aktivní ochranu proti reverznímu inženýrství a počítá i s ochranou uživatelů proti hackerským útokům.

Státní tiskárna cenin je připravena tento prototyp aplikace eDokladovka finalizovat a podílet se na jejím zavedení do praxe. Jakmile bude schválena stále chybějící zákonná legislativa pro využívání digitálních dokladů v ČR, je zcela reálné její spuštění do jednoho roku od zadání.

Státní tiskárna cenin, státní podnik je výrobcem českých osobních dokladů. Mezi hlavní doklady patří eOP, cestovní pasy, řidičské průkazy. Výroba osobních dokladů tvoří přibližně 60 % její produkce. Mobilní aplikace s identifikačními doklady je průlomové řešení, které je v současné době pandemií a digitalizace státní správy nevyhnutelné.

Chcete vidět, jak mobilní aplikace funguje? Podívejte se na naše video.